Podkarpackie Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry


Sekretariat NKJO prowadzi następujące rejestry:

 • Wykaz słuchaczy – księga – w formie pisemnej
 • Wykaz dyplomów – księga – w formie pisemnej
 • Rejestr wydanych indeksów i legitymacji – w formie pisemnej
 • Rejestr druków szkolnych – w formie pisemnej
 • Rejestr pieczęci – w formie pisemnej
 • Rejestr pism – dziennik korespondencyjny – w formie pisemnej
 • Rejestr zaświadczeń – w formie pisemnej
 • Pocztowa książka nadawcza – pisma polecone – w formie pisemnej
 • Wykaz spisów zdawczo – odbiorczych – w formie pisemnej
 • Rejestr wydanych znaczków pocztowych – w formie pisemnej

Księgowość NKJO prowadzi następujące rejestry:

 • Księgi rachunkowe – w formie elektronicznej
 • Księgi inwentarzowe – w formie pisemnej

Specjalista d/s ekonomiczno – administracyjnych prowadzi następujące rejestry:

 • Ewidencja umów podnajmu – w formie pisemnej
 • Rejestr wydawanych zaświadczeń o zarobkach – w formie pisemnej
 • Rejestr postępowań przy zamówieniach poniżej 14000 euro – w formie pisemnej
 • Rejestr wypadków słuchaczy – w formie pisemnej
 • Rejestr chorób zawodowych nauczycieli – w formie pisemnej
 • Rejestr wypadków pracowniczych – w formie pisemnej
 • Rejestr sprzedaży VAT – w formie pisemnej

Specjalista d/s osobowych i ekonomicznych prowadzi następujące rejestry:

 • Ewidencja pracowników NKJO – w formie pisemnej
 • Ewidencja zaświadczeń lekarskich – w formie pisemnej
 • Miesięczne karty ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi – w formie pisemnej
 • Roczne karty ewidencji obecności w pracy – w formie pisemnej
 • Rejestr urlopów pracowniczych – w formie pisemnej
 • Ewidencja wydanych legitymacji ubezpieczeniowych – w formie pisemnej
 • Karty ewidencyjne korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – w formie pisemnej
 • Rejestr wniosków o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego – w formie pisemnej
 • Rejestr zaświadczeń nauczycieli, którzy w wyniku postępowania kwalifikacyjnego otrzymali stopień nauczyciela kontraktowego – w formie pisemnej
 • Rejestr umów – zlecenia – w formie pisemnej
 • Rejestr umów o dzieło – w formie pisemnej
 • Ewidencja wydanych czeków, kwitariuszy i arkuszy spisu z natury (księgi druków ścisłego zarachowania) – w formie pisemnej
 •  

Poprawiony (środa, 22 września 2010 08:39)

 
Powiaty